Суд розгляннувши справу установи до організації про визнання права власності на спадкове майно зазначив


Справа 2-2237/2007

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2007 року,  Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу,  Дніпропетров­ської області,  у складі:

головуючого                               -                      судді Зубакової В.П.,

при секретарі                              -                      Хімченко О.М. ,

за участю:

позивача                                     -                      ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому заочному засіданні,  у залі суду,  у м.  Кривому Розі,  ци­вільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення аліментів на утримання дитини,  -

встановив:

В березні 2007 року ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення аліментів на утримання дитини,  в обгрунтування чого,  поси-лаючесь на те,  що вона з 25 лютого 2005 року знаходиться в шлюбі з відповідачем,  який бу­ло зареєстровано Саксаганським відділом реєстрації актів цивільного стану Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області,  актовий запис № 84. В шлюбі у них народилась дочка - ОСОБА_3,  ІНФОРМАЦІЯ_1. У зв'яз­ку із тим,  що сім'я розпалась позивач з дочкою проживає у своїх батьків,  а відповідач про­живає окремо. Відповідач у добровільному порядку матеріальну допомогу на утримання до­чки позивачу не надає,  у зв'язку із чим позивач вимушена звернутись до суду і просить стя­гнути з відповідача на свою користь аліменти у розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробі­тної плати,  щомісяця,  на утримання неповнолітньої дочки до досягнення нею повноліття. Просе допустити негайне виконання рішення суду у межах суми платежів за один місяць. Стягнення просить робити з 13.03.2007 року.

У судовому засіданні позивач підтримала позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з'явився,  про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином,  про причини нез'явлення до суду не повідомив. Приймаючи до уваги те,  що відповідач неодноразово викликався у судове засідання,  про причини неявки відповідача суд не має відомостей,  вважаю його неявку у судове засідання не поважною,  вважаю за можливе ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів. Позивач не заперечує проти заочного вирішення справи.

Заслухавши позивача,  вивчивши матеріали справи у їх сукупності,  суд вважає за не­обхідне задовольнити позов з наступних підстав.

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Так,  відповідно до свідоцтва про шлюб сторони з 25 лютого 2005 року знаходяться в зареєстрованому шлюбі (а. с.  9). Відповідно до свідоцтва про народження,  відповідач ОСОБА_1 постає батьком неповнолітньої дитини,  дочки - ОСОБА_3,  ІНФОРМАЦІЯ_1(а. с.  8). Відповідно до довідки про реєстрацію,  неповнолітня ОСОБА_3 проживає разом із матір'ю,  позивачем ОСОБА_2 Відповідач матеріально в добровільному порядку не утримує свою дочку.

Відповідно до  ст.  180 СК України,  батьки зобов'язані утримувати дитину до досяг­нення нею повноліття.

Відповідно до  ст.  181 СК України,  за рішенням суду кошти на утримання дитини (алі­менти) присуджуються у частці від доходу її матері,  батька або у твердій грошовій сумі.

Відповідно до  ст.  183 СК України частка заробітку (доходу) матері,  батька,  яка буде стягуватися як аліменти на дитину,  визначається судом.  Право на звертання в суд з позовом

2

про стягнення аліментів має той з батьків,  з ким проживає дочка,  син.

З урахуванням наведеного суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача аліменти на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 1\4 частини з усіх видів заробітку (доходу) відповідача.

На підставі статті 88 ЦПК України з відповідача на користь держави стягуються су­дові витрати по справі.

На підставі статті 367 ЦПК України,  суд допускає негайне виконання рішення у ме­жах платежу за один місяць.

На підставі викладеного та керуючись  ст.   ст.  180,  181,  182,  183,  191 СК України,   ст.   ст.  З,  10,  11,  57,  60,  61,  88 169 ч.4,  197,  212-215,  218,  222,  223,  224 ч.1,  367 ЦПК України,  суд,

ВИРІШИВ:

Позовну заяву ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення аліментів на утримання дитини задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_2,  уро­дженця м.  Палевськ,  Свердловської області,  Россії щомісячні аліменти на утримання непов­нолітньої дочки ОСОБА_3,  ІНФОРМАЦІЯ_1,  в розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробітку (доходу),  але не менше,  ніж 30 відсотків прожитково­го мінімуму для дитини відповідного віку,  на користь ОСОБА_2,  починаючи з 13.03.2007 року до повноліття дитини.

Стягнути з ОСОБА_1 державне мито в розмірі 51 гривні і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 30 гривень на ко­ристь держави.

Рішення суду в частині стягнення аліментів у розмірі місячного платежу,  допустити до негайного виконання.

Дане рішення суду,  постановлене заочно за відсутності відповідача,  може бути пере­глянуте Саксаганським районним судом м.  Кривого Рогу протягом десяти днів з дня отри­мання його копії відповідачем за його відповідною заявою.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення до Дніпропетровського апеляційного суду через Саксаган-ський районний суд м.  Кривого Рогу. Апеляційна скарга на рішення суду подається протя­гом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне провадження до Дніпропетровського апеляційного суду через Саксаганський районний суд м.  Кривого Рогу,  та одночасно копія апеляційної скарги надсилається особою,  яка її подає,  до Дніпропетровського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження,  якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження,  але апеляційна скарга не була подана у строк,  встановлений статтею 294 ЦПК України,  рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення,  якщо його не скасовано,  набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.Дивиться також:
Copyright | heresh.info|